18 sep Een oase van rust achter de kustlijn: Uitkerkse Polder

Achter de verstedelijkte kustlijn van Blankenberge ligt het natuurreservaat Uitkerkse Polder waar de rust overheest. Het is een open landschap, zonder  veel bomen en hagen en geeft zijn bezoekers een gevoel van vrijheid. 

Een natuurreservaat aan de Belgische kust? Dan denken de meeste mensen vooral aan het Zwin. Nochtans is het Zwin ‘maar’ 120 hectare groot. Het poldergebied Uitkerkse Polder is 1.400 hectare groot, waarvan 600 hectare natuurgebied is. Het is dan ook het grootste natuurgebied van West-Vlaanderen. 

Vroeger was Uitkerkse Polder een moerasgebied, regelmatig overspoeld door de zee. Toen 5000 jaar geleden de zee het gebied niet meer overspoelde, kwam er over de bodem een dikke kleilaag te liggen en konden er rietmoerassen en heidevennen groeien, die op hun beurt zorgden voor veenvorming. Zo ontstond een landschap van slikken en schorren,  vergelijkbaar met hoe het landschap van het Zwin er vandaag de dag uitziet. 

In de middeleeuwen kwamen mensen leven op het landschap achter de kustlijn. Deze moesten voor landbouw turf steken, aan kleiwinning doen en dijken bouwen. Omdat turf veel water opslorpt, zakt het in elkaar als het water wordt weggeleid. Daarom liggen er veel stukken van Uitkerkse Polder onder de zeespiegel. De polders zijn dus een resultaat van eeuwenlang evolutie waarin de mens ook een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Uitkerkse Polders
Uitkerkse Polder
Familie in Uitkerkse Polders

Het gebied wordt nog steeds gebruikt door boeren die hun vee er op laten grazen, zoals het al gedaan wordt sinds de middeleeuwen. Het vee mag gratis grazen, zolang dit gebeurt met respect voor de broedende weidevogels in het voorjaar.

Omdat de Uitkerkse Polder een heel verscheiden, waterrijk gebied is met veel hoger gelegen grasland, trekt het veel weidevogels en eenden aan. Je kan in het gebeid vogels zoals de grutto, kievit, kluut en tureluur terug vinden. In de wintermaanden trekken duizenden ganzen weg van het koude noorden en komen ze naar hier. Uitkerkse Polders is dan ook het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen. De vier vogelkijkhutten en uitkijktorens die verspreid staan in het landschap zorgen ervoor dat bezoekers mee kunnen genieten van deze bijzondere vogels. 

Omdat er steeds minder  landschappen zijn zoals de Uitkerkse Polder, hebben vogels steeds minder plaats om te broeden. Reden genoeg voor conservator John Van Gompel, samen met honderdvijftig vrijwilligers van Natuurpunt, om te blijven strijden voor de bescherming en uitbreiding van Uitkerkse Polder. 

Minister voor landbouw en leefmilieu Joke Schauvliege besloot begin juli 2015 om de 8000 hectare poldergrasland te beschermen. Toch blijft het gebied kwetsbaar, omdat de kust steeds meer en meer verstedelijkt en verkaveld wordt. 

Meer lezen? Bezoek de website van Uitkerkse Polders

PRAKTISCH: 

Er zijn drie wandelroutes die doorheen het gebied lopen. De polder is ook heel fietsvriendelijk. Voor de kinderen is eer uitleenbare Boeboekstas. Stevige schoenen zijn aangewezen. 

Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

Een weekend in de natuur van Uitkerkse polders?

Corsendonk Duinse Polders is gelegen op amper 5 km van het natuurgebied Uitkerkse Polders en op wandelafstand van het strand. Ideaal voor uw volgende fietsvakantie aan de zee!

info.duinsepolders@corsendonkhotels.com | +32 (0) 50 43 24 00 | Ruzettenlaan 195, B-8370 Blankenberge

 

Bekijk het fiets- en wandelarrangement van Duinse Polders:

Corsendonk Hotels heeft ook andere vestigingen in de Kempen en Ardennen. Een vakantiecentrum, boutiquehotel, en zelfs een Priorij. Voor elke vakantie heeft Corsendonk wel dé geschikte locatie.  Bekijk al onze fiets- en wandelarrangementen. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.