Priorij Corsendonk – Ontdek ons

GESCHIEDENIS VAN PRIORIJ CORSENDONK

De geschiedenis van de priorij van Corsendonk begint in 1395 toen Maria van Brabant 600 ha grond schonk aan kanunniken van Sint-Augustinus. Tot de 16de eeuw waren het scriptorium en de bibliotheek van de priorij zeer bekend. De monniken van Corsendonk hielden zich in hoofdzaak bezig met gebed & meditatie, erediensten en het kalligrafisch kopiëren van teksten. Op het hoogtepunt woonden er zo’n 60 broeders in de priorij.

Het hoofdgebouw dateert uit 1515 en 1620. Vroegere delen van het hoofdgebouw en kerk zijn helaas verdwenen maar de contouren zijn nog zichtbaar door het grindpad. Andere gebouwen op de site zoals het lekenhuis, gastenhuis en vrouwenhuis werden later gebouwd door de monniken.

In 1784 werd het klooster opgeheven door keizer Jozef II en later tijdens de Franse revolutie werd de priorij verkocht en de kerk afgebroken.

Tijdens de 19de en begin 20ste eeuw werd de priorij omgebouwd tot neo-klassiek kasteel waar opeenvolgend verschillende families verbleven.

In 1968 werd de priorij voor de laatste keer verkocht en gerestaureerd, waarna het in 1975 in gerbuik genomen als congrescentrum en hotel.

Voor meer info, kan u mailen naar info.priorij@corsendonkhotels.com

ONTDEK PRIORIJ CORSENDONK TER PLAATSE